ZOO Ostrava

Pro zaměstnance ČD Cargo,a.s. ( pro zaměstnance ČD a Správy železnic připravujeme podmínky)

Termín: Letní sezóna od 1.4. do 31.10.2024

Místo: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o. Michálkovická 2081/197 OSTRAVA

Cena vstupenky zaměstnanec: 160,- Kč po dotaci 10,- Kč

 Cena vstupenky dítě 3–15 let: 100,- Kč po dotaci 50,- Kč

 Cena vstupenky student do 26 let: 100,- Kč po dotaci 50,- Kč

 Garant akce: Blanka Lomnančiková

Přihlášení: do 20.6.2024

Příspěvek z SF je poskytován v souladu se dle bodu 3.1 Zásad pro hospodaření se Sociálním fondem ČD Cargo, a.s., OPŘ Východ, v platném znění