Pro zájemce z řad členů a funkcionářů OSŽ  kurzy „Práce na PC“ na druhé pololetí roku 2024.

Stejně jako v minulém roce již nejsou kurzy rozděleny na začátečníky a pokročilé. Obsah výuky lektor upřesní po úvodní diskuzi s účastníky kurzu dle jejich požadavků a znalostí.

 

Kapacita: 5 účastníků bez vlastních notebooků (OS Windows 11 a MS Office 2021) + 5 účastníků s vlastními notebooky (minimálně s Windows 8 a MS Office 2013).

 Obsahem kurzu může být také výuka práce s MS Teams. Minimální počet účastníků pro otevření kurzu je 5 osob. Díky malému počtu osob ve skupině se lektor může individuálně věnovat každému účastníkovi.

 

Na druhé pololetí roku 2024 jsou naplánovány tři třídenní semináře bez rozlišení úrovni.

  • 24. září –   26. září 2024 (úterý – čtvrtek) – uzávěrka pátek 23. 8. 2024
  • 8. října  –    10. října 2024  (úterý – čtvrtek) – uzávěrka pátek 6. 9. 2024
  • 5. listopadu –    7. listopadu 2024 (úterý – čtvrtek) – uzávěrka pátek 4. 10. 202