Správa železnic, státní organizace, má sjednánu Podnikovou kolektivní smlouvu na rok 2024

Dne 30. listopadu 2023 byla sjednána Podniková kolektivní smlouva Správy železnic, státní organizace, na rok 2024. Za zaměstnavatele sjednal tuto kolektivní smlouvu generální ředitel Správy železnic, státní organizace, Bc. Jiří Svoboda, MBA, se zástupci všech 9 odborových organizací působících u této organizace.

V nové uzavřené Podnikové kolektivní smlouvě pro rok 2024 dochází zejména ke zvýšení tarifních mezd o 4,2 % a zachování dosavadní úrovně ostatních složek mzdy a dosavadních benefitů.

Současně došlo v rámci kolektivního vyjednávání k dohodě o vyplacení jednorázové mimořádné odměny generálního ředitele se mzdou za měsíc listopad 2023 ve výši 12 000 Kč zaměstnancům Správy železnic, kteří splní stanovené podmínky.

odkaz na celý text: klikni

Jízdní výhody ČD pro rok 2024 – prolongace v období od 1. 11. do 9. 12. 2023.

Provedením úhrady prolongační částky je prodloužena platnost aplikace železniční průkazka na In Kartě (dále jen „ŽP“) na další období, a to do 14. 12. 2024. Prolongační částka uhrazená pro rok 2023 je platná do 9. 12. 2023.

Držitelé jízdních výhod (dále jen „držitelé“) v uvedeném termínu uhradí příslušnou prolongační částku pro rok 2024 stanovenou Tarifem jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace Správa železnic, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečování a provozování drážní dopravy (dále jen Tarif):

Zaměstnanci 1587 Kč

Rodinní příslušníci zaměstnanců a důchodců (manželé, manželky, registrovaní partneři) 1798 Kč

Pozůstalí (vdovy, vdovci, vyjma sirotků) 1798 Kč

Důchodci 866 Kč Děti do 26 let (děti zaměstnanců, důchodců a sirotci) 866 Kč

Komerční vlaky:

830 Kč pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky starší 15 let,

420 Kč pro důchodce, děti a sirotky mladší 15 let (u dětí je rozhodující věk v okamžiku provádění prolongace).

České dráhy – kolektivní vyjednávání

V úterý 29. srpna zaměstnavatel zaslal návrh PKS ČD, a.s., na rok 2024. Většina změn je zaměstnavatelem odůvodněna s očekávanými úpravami v zákoníku práce a navrhovaném ozdravném balíčku vlády ČR. Společný protinávrh odborových organizací bude formulován 18. září. Součástí kolektivního vyjednávaní PKS ČD, a.s., na rok 2024 bude také přesun příplatku za režim práce do tarifu a příplatku za praxi do osobního ohodnocení za předem stanovených kritérii.

Správa železnic – Jednání skupiny pro OOPP a výstrojní součástky 12.9.2023

nový vzor pracovní obuvi je již skladem a je zařazen do katalogu OOPP přístupném ze stránek intranetu. Vzhledem k vyšší pořizovací ceně a očekávané větší životnosti bude i delší vynášecí doba. Nicméně jako u všech OOPP platí, že v případě poškození nebo nefunkčnosti je tato součástka kdykoliv vyměněna.
U již zmiňovaných mikin upřesnila Bc. Linhartová, že bylo vydáno 1537 a na skladu zůstává 3785 kusů. V části věnované uniformám zástupci zaměstnanců tlumočili veskrze pozitivní ohlasy na nové modré košile. Na minulém jednání jsme byli upozorněni, že budou soutěženy nové dámské boty. Na otázku, zda soutěžit stávající nebo nové vzory zvítězila možnost nových vzorů. Byla dohodnuta jakási anketa mezi dámami s nárokem na výstrojní součásti, aby si samy vybraly, které vzory jsou jejich vkusu bližší.odkaz na celý text: klikni

Příprava na kolektivní vyjednávání v ČD Cargo, a.s.

V průběhu minulého týdne (28.8) zasedal Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo, a.s.

Na tomto jednání byli zvoleni kolektivní vyjednavači pro kolektivní vyjednávání o podobě PKS ČD Cargo 2024 a souvisejících interních norem. Předložení návrhu PKS ČDC očekáváme do 15.9. Následně budeme s kolegy z ostatních odborových centrál připravovat protinávh.
Kolektivní vyjednavači za OSŽ: Nekola Radek (vedoucí týmu), Urbancová Marta, Lomnančiková Blanka, Malounová Ivana, Doležal Petr a Radkovič Zdeněk. odkaz na celý text:klikni

Jednání OC a SŽ 29. srpna 2023

V oblasti vyhlášení stop stavu zaměstnanců SŽ k 1. 8. 2023 a optimalizace počtu zaměstnanců k 1. 1. 2024 byla podána informace o zaslaných vyjádřeních ředitelů organizačních jednotek a provedení analýzy vývoje. Ředitelé OJ budou projednávat na místní úrovni s příslušnými odborovými organizacemi. Jedná se o snížení stavu o 255 zaměstnanců k 1. 1. 2024, tj. snížení o 1,5 % zaměstnanců SŽ. Dle informace se nebude uplatněn institut hromadného propouštění. odkaz na celý text: klikni

PV OSŽ Správy železnic 24.8.2023

Z jednání, která od minule proběhla je třeba zmínit jednání odborových centrál, které se konalo 29.6.2023, kde byla vzhledem k úspornému vládnímu balíčku zdůrazněna nutnost snížit celkový počet zaměstnanců a snížit celkové náklady ve firmě. Dopady tohoto opatření budou projednány s odborovými centrálami na plánovaném jednání se zaměstnavatelem 29.8.2023. odkaz na celý text: klikni

Vládní koalice se v nočních hodinách 23. srpna 2023 dohodla na úpravách návrhu ozdravného balíčku veřejných financí

Zástupci vládní koalice se dohodli na některých úpravách vládního návrhu ozdravného balíčku z května letošního roku.

odkaz na celý text: klikni

odkaz na balíček: klikni

 

Hledáme posilu do komise BOZP (stručně náplň:v oblasti BOZP, která se bezprostředně dotýká života a zdraví zaměstnanců, by měli mít zaměstnanci (i prostřednictvím odborové organizace) možnost upozornit zaměstnavatele na existující nedostatky, a to i na základě vlastních poznatků a způsobem co nejrychlejším. Ustanovení § 322 odst. 1 zákoníku práce lze podle nálezu chápat jako realizaci základního práva zaměstnanců na uspokojivé pracovní podmínky ve smyslu čl. 28 Listiny základních práv a svobod) pokud by vás práce zajímala zavolejte nebo napište:

Blanka Lomnančiková 737 433 378 @ zvoszostrava@seznam.cz