VOLBY DO DR ČESKÉ DRÁHY

Ve dnech 30. října až 1. listopadu 2023 volili zaměstnanci Českých drah své nové zástupce do Dozorčí rady akciové společnosti. Hlavní volební komise na základě výsledků z jednotlivých okrskových volebních komisí konstatovala, že se voleb se zúčastnilo 9 408 zaměstnanců s volební účastí 68,08 % z celkového počtu 13 823 zaměstnanců. Navrženo bylo sedm kandidátů z několika odborových organizací.

Největší počet hlasů 4 321 obdržel předseda Podnikového výboru OSŽ při ČD, a.s. Štěpán Lev. Druhou pozici obsadila s 3 667 hlasy tajemnice Podnikového výboru OSŽ při ČD, a.s. Věra Nečasová. Jejich funkční období začne od 1. ledna 2024. Zvolení kandidáti nahradí zástupce zaměstnanců v šestičlenné Dozorčí radě Českých drah. Po vypršení pětiletého mandátu opouští DR ČD, a.s. Vladislav Vokoun a Antonín Leitgeb.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za vaši aktivní účast a organizaci voleb do Dozorčí rady ČD, a.s. Velice si vážíme vaší podpory a věříme, že plynule navážeme na dosavadní práci našich odstupujících kolegů. Znovuzvolení zástupců OSŽ do DR ČD, a.s. je pro Odborové sdružení železničářů pocta a zároveň velký závazek, kterého jsme si vědomi.

Štěpán Lev a Věra Nečasová