PORÝNÍ A NIZOZEMSKO…A KVĚTINOVÝ PARK KEUKENHOF

Termín: 24. – 27.4.2024

Program: 1.den: Odjezd k večeru, přejezd přes ČR do Německa….

2.den: Ráno kolem Mohuče příjezd do oblasti Geisen/Rüdesheim, kde začíná romantické údolí Rýna s hrady, zámky a městečky mezi vinicemi. Podle zájmu hrady levobřežní části jako Sooneck, opevněneného města Bacharachu, nad kterým se zvedá hrad Stahleck, přes město Boppard s rozvalinami římského tábora (rodiště nábytkáře Michaela Thoneta), výhled na hrady: Pfalzgrafenstein, Marksburg, Stolzenfels… Zastávka proti skále Lorelei, opěvovanou Heinrichem Heinem..Königstuhl, kde kurfiřté zvolili Karla IV. Za římského krále. Přes Koblenz (německý roh). Dále kolem Rýna do Kölnu (Kolín nad Rýnem), kterému vévodí velkolepý gotický dóm. Prohlídka centra města, volno… Ubytování u Cách, resp. Liége. Nocleh

3.den: návštěva Cách s katedrálou (oktogon) a falcí Karla Velikého, přejezd do Nizozemska k návštěvě Keukenhofu, květinového parku u města Lisse. Odpoledne moderního Rotterdamu: vyhlídková věž Euromast, pak centrum s domy-kostkami Blaaken, starým přístavem, nejstarším evropským (stoletým) mrakodrapem i moderními budovami… Prohlídka, osobní volno k posezení; třeba nad místní specialitou (např. slanečkem či pivem Heineken,). Ubytování, nocleh.

4.den: Přesun do Severního Hollandu. Exkurse v typické sýrárně a výrobně dřeváků, skansen s větrnými mlýny v Zaanse Schaans u Zaandamu. Kolem poledne Amsterdam, prohlídka hlavního města Nizozemska: přístav, náměstí Dam s královským palácem, Nieuwekerk, ulice Rokin, Oudekerk, čtvrť červených luceren, Munttoren, květinový trh. Fakultativně možnost plavby lodí po grachtech. Poté osobní volno:možnost návštěvy brusírny diamantů, muzei s díly Rembrandta, Halse, Vermeera či van Gogha či voskových figurín….Večer odjezd.

Cena zájezdu: 9 440,-

Cena pro zaměstnance CARGO, ČD a RP po dotaci ze SF: 8 600,-

Cena zahrnuje: 2x ubytování v hotelu ***/** se snídaní, pokoje 1/2, dopravu moderním klimatizovaným autokarem, průvodce, zákonné pojištění CK, DPH.  Cena nezahrnuje: stravu vstupy, místní poplatky, fakultativní výlet, pojištění LVZ atd.

PRO ZAMĚSTNANCE SPRÁVY ŽELEZNIC BUDE NABÍDKA ZVEŘEJNĚNA V STKR.

Garant akce: Blanka Lomnančiková 737 433 378