Pojištění

stačí dopsat částku...

                   Pokud jste způsobili škodu – je potřeba uzavřít nové pojištění

Pojistku můžete uhradit i na účet 1643720399/ 0800 vs 20007 nebo qr kódem vlevo, do poznámky vaše jméno       

ČÁSTKA POJISTNÉHO
PO ODEČTENÍ PŘÍSPĚVKU OSŽ ZAPLATÍTE
POJISTNÁ ČÁSTKA
SPOLUÚČAST
450 Kč
300 Kč
5 % min.500 max. 3 000
600 Kč
450 Kč
150 000 Kč
5 % min. 500 max. 3 000
750 Kč
600 Kč
180 000 Kč
5 % min. 500 max. 3 000
1 050 Kč
900 Kč
260 000 Kč
5 % min. 500 max. 3 000
1 350 Kč
1 200 Kč
340 000 Kč
5 % min. 500 max. 3 000
1 580 Kč
1 430 Kč
400 000 Kč
5 % min. 500 max. 3 000

Kde se můžete pojistit:

Ostrava – kancelář ZV OSŽ Ostrava

Český Těšín – kancelář ZO OSŽ, vždy ve středu od 6.15 – 12.00 hod.

Opava, Krnov – vozový disponent Zdenka Velecká, pokladní Iveta Volná

Frýdek Místek – vlakvedoucí Zdeněk Kita

Třinec – Ivo Sikora

Ostrava Kunčice – Alice Dostálková 

Krnov – Monika Krajčíková , Roman Demko

Vratimov – výpravčí Milena Vojtková

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Rozsah náhrady škody § 257

(1) Zaměstnanec, který odpovídá ze škodu podle § 250 je povinen nahradit zaměstnavateli skutečnou škodu, a to v penězích, jestliže neodčiní škodu uvedením v předešlý stav.

(2) Výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu. Toto omezení neplatí, byla-li škoda způsobená úmyslně, v opilosti, nebo po zneužití jiných návykových látek.

(3) Jde-li o škodu způsobenou úmyslně, může zaměstnavatel požadovat, kromě částky uvedené v odstavci 2, i náhradu ušlého zisku.

(4) Způsobil-li škodu také zaměstnavatel, hradí zaměstnanec jen poměrnou část škody podle míry svého zavinění. (5) Odpovídá-li za škodu více zaměstnanců, hradí každý z nich poměrnou část škody podle míry svého zavinění.

§ 353 (1) Průměrný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z odpracované doby v rozhodném období. § 354

(1) Není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, je rozhodným obdobím předchozí kalendářní čtvrtletí.

Nepodepisovat důležité písemné dokumenty bez konzultace
96.07 KB 19. prosince 2022
Důležitá telefonní čísla
169.65 KB 19. prosince 2022
Právo nevypovídat
116.93 KB 19. prosince 2022
Povinnost zaměstnavatele projednat výši škody s odborovou organizací
131.44 KB 19. prosince 2022
Desatero člena pro krizové situace
173.78 KB 19. prosince 2022
Pojištění majetku a odpovědnosti občanů, pojištění motorových vozidel, cestovní pojištění
522.74 KB 19. prosince 2022
Pojištění od 1. 1. 2019
462.35 KB 19. prosince 2022