Novinky

Novinky

Z jednání…

U Správy železnic a to i za cenu ústupků ze všech stran, došlo k dohodě nad čerpáním FKSP. Bohužel i přes naše argumenty k dostatečné