KONFERENCE ZO OSŽ OSTRAVA

Dne 23. ledna 2024 proběhla konference ZO OSŽ Ostrava.

Na konferenci vystoupili hosté předseda OSŽ p. Martin Malý, 1. místopředseda p. Radek Nekola, místopředseda p. Petr Štěpánek a místopředseda p. Štěpán Lev – informovali o vyjednávání PKS, o změnách čerpání SF a FKSP ( zatím není dokončeno jednání u Správy železnic) v návaznosti na vládní úsporný balíček.

Konference odsouhlasila Zásady hospodaření na období 1.2.2024 – 31.1.2025 ( zveřejněny v dokumentech nabo v úvodu úplně dole), došlo k navýšení cen u našich RZ Prostřední Bečva a Skrbovice, v letošním roce máme v plánu v těchto objektech  investovat do konfortu ubytování, RZ Skrbovice bude nově vyměněn nábytech v ubytovací části. Na chatě Prostřední Bečva dojde k vybudování nové střechy.

Byla přednesena správa o hospodření v roce 2023 a schválen rozpočet na rok 2024.

Jedním z bodů, bylo i vystoupení zástupce seniorů a informace o jejich činosti v lońském roce. V letošním roce je příspěvek ze strany zaměstnavatelů 0, jak pomoc a podpořit setkávání a práci v klubech seniorů je předmětem jednání v rámci OSŽ.

Předsedkyně ZO a předsedové komisí a zástupců u zaměstnavatelů, seznámili přítomné o práci v roce 2023.

Další konference bude předvolební a uskuteční se v lednu 2025.

Za ZO Blanka Lomnačiková předsedkyně ZO OSŽ