Informátor ZV OSŽ Ostrava č.9

 

Dar k Vánocům budeme našim členům vyplácet od l. prosince 2023 do konce ledna 2024.

Vstupenky do multikina Cinestar budou k vyzvednutí od 01.12.2023 na ZV.

 

Po vyhodnocení dosavadních nedostatečných výsledků vyjednávání s vládními představiteli a stavu projednávání vládního ozdravného balíčku v parlamentu, kdy vládní koalice zamítla většinu připomínek odborových organizací a vzhledem k pokračující:

> vysoké inflaci

> snižování reálných mezd

> omezování zaměstnaneckých benefitů

> zpřísňování podmínek odchodu do důchodu

> poklesu ekonomiky a dalšímu oznámenému zvyšování cen energií

rozhodlo Ustředí OSŽ o připojení Odborového sdružení železničářů k protestní akci pořádané ve spolupráci Asociace samostatných odborů (ASO) a Odborového svazu KOVO, která se uskuteční na Malostranském náměstí v Praze v pondělí 27. listopadu ve 13 hodin. Na programu akce bude vystoupení představitelů odborových svazů k současné situaci a přijetí společného prohlášení.

Sraz účastníků demonstrace bude probíhat na Malostranském náměstí od 12 hodin. Ve 13 hodin bude oficiální zahájení akce a předpokládaná doba trvání je do 14 hodin

Objednané vstupenky na muzikál Anděl Páně a Srdcový král jsou k vyzvednutí.

Dle Zásad hospodaření OSŽ bylo členům vyplaceno:

Ukončení PP 2x-1500,- celkem 3000,- v nemoci 6x 1000, -celkem 6000,- výročí senioři 35×300, celkem 10500,-, dětská rekreace 6×500 . -celkem 3000,- ,pojištění odpovědnosti 2x 500,-, celkem] 000,

Příspěvek na školení 12×300,- celkem  výročí 50 let 9x 1000, -celkem 9000, -,

Životní výročí 55 let 4x 1000,- celkem 4000, -,životní výročí 60 let 8×1000, -celkem 8000,-,

Pracovní výročí 25 let 2×1000,- celkem 2000,-, pracovní výročí 30 let 12x 1000, -celkem 12000,- pracovní výročí 35 let 5×2000,- celkem 10000,- pracovní výročí 40 let 6x 2000, -celkem 12000, –

Pojištění KOOPERA TIVA:

Pojištění skončilo: Pollák Miroslav,Kačerová Markéta,Romanská Soňa,Rendek Štefan,Kramná

Petra, Smolková Jana,SobotíkJan, Toman,Martin,Kalina,Jan, Lebedová Marcela, Mullerová

Alžběta, Sovadina Karel, Vaněk Pavel, Kulová Renáta,Borski Karel, Gottwaldová Andrea,Zimáčková Jarmila, Čech Jaroslav,Korabíková Blanka, Vrožina Jan,Kelle Jan, Šotola Jiří,

Pojištění končí:

Ling Jan, Němčanský Michal, Gajdacs Marek, Gajdacs Jan, Hulvejová Renáta,Janík Martin, Cieslerová Marta,Minaríková Květoslava, Ptošek Tomáš.

Ivana Strbačková