Informátor ZV OSŽ Ostrava č.4

  • CO ZABEZPEČUJÍ ODBORY NA CELOSTÁTNÍ ÚROVNI

OSŽ je členem Asociace samostatných odborů (ASO ČR) s přístupem na tzv. tripartitu (RSHD ČR), zabezpečují vedení sociálního dialogu s vládou ČR a zaměstnavatelskými svazy – SP ČR, KZPS ČR, připomínkování právních předpisů (legislativa) z hlediska potřeb zaměstnanců (prostřednictvím ASO)

 

  • CO ZABEZPEČUJE OSŽ NA PODNIKOVÉ ÚROVNI

vyjednává za zaměstnance podnikové kolektivní smlouvy (vede dokumentaci PKS), s cílem zaručit důstojné pracovní, mzdové (platové) a sociální podmínky a benefity pro zaměstnance, prostřednictvím podnikových výborů OSŽ (PV OSŽ) a Nedrážního republikového výboru OSŽ (NeRV OSŽ) jedná se zaměstnavateli na vrcholové úrovni a připomínkuje právní normy zaměstnavatele, provádí kontroly nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na pracovištích zaměstnavatelů, využití volného času, sportovní a kulturní činnost, rekreaci s příspěvkem v tuzemsku i zahraničí, a to i ve vlastních rekreačních zařízeních, za využití SF a FKSP – další informace na: http://rekreaceosz.cz

 

  • ČLENŮM OSŽ NABÍZÍME:

nepřetržitý právní servis (krizová linka – tel.: 602 262 544 ) při vzniku mimořádné události (MU) při organizování a provozování drážní dopravy a jiných mimořádností; bezplatnou právní pomoc, včetně zastupování před soudem, poradenství a ochranu v pracovněprávních otázkách a věcech sociálního zabezpečení souvisejících s pracovněprávními vztahy, prvotní poradu v občanském (soukromém) životě (v rozsahu do 60 minut): rodinné právo, vlastnické právo k nemovitostem a k movitým věcem, dopravní (silniční) nehody, dědické právo, insolvence + exekuce – tel.: 733 785 003, unikátní pojištění na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem povolání zaměstnavateli prostřednictvím ZO OSŽ; minimální (nízké) pojistné a finanční spoluúčast člena OSŽ (zaměstnance) při značném rozsahu pojištění nad rámec obvyklých pojistných podmínek (metodická pomoc); možnost využívání ČSOB Motivačního programu pro členy OSŽ, výhodná pojištění (soukromá) – pojištění majetku a odpovědnosti občanů (např. dům, byt, rekreační zařízení, domácnost), pojištění motorových vozidel (např. havarijní pojištění, pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla), cestovní pojištění – Kooperativa pojišťovna, a.s. – tel.: 957 134 091

 

  • Plavenky: Členům ZO OSŽ Ostrava, zaměstnancům ČD Cargo, OŘOD, OCÚ, SOKV –  nabízíme vstupy na bazény, dle přiložené tabulky ( nelze pokud užíváte MULTISPORTod zaměstnavatele). Zaměstnanci Správy železnic mají nabídku v STKR: http://www.ova.or.szdc.cz/fksp
BAZÉNY ČIP KREDIT cena pro zam. CENA+ČIP
SAREZA 50,00 500,00 250,00 300,00
HRANICE 230,00 500,00 250,00 480,00
BOHUMÍN 500,00 250,00
KOPŘIVNICE 100,00 500,00 250,00 350,00
OLEŠNÁ AQUAPARK 155,00 500,00 250,00 405,00
KRAVAŘE AQUAPARK 60,00 500,00 250,00 310,00
BYSTŘICE 120,00 500,00 250,00 370,00
TŘINEC 100,00 500,00 250,00 350,00
OLOMOUC 250,00 500,00 250,00 450,00
NOVÝ JIČÍN 50,00 470,00 250,00 300,00
BRUNTÁL 200,00 500,00 250,00 450,00

Zájemci se závazně přihlásí a uhradí příslušnou částku na ZV OSŽ Ostrava. Pokud vlastníte čip, je nutné ho odevzdat k nabití na ZV při objednávce.

Přihlášky na ZV do 28. dubna 2022

 

  • Vstupenky k vyzvednutí – Popelka na ledě a MIRAI

 

  • Akce přílohou: Pálení čarodějnic – Studénka, Výšlap na FILIPKU, Střelnice – pro Správu železnic ( Ostrava, nabídka bude v STKR),

 

  • V měsíci březnu vyplaceno:

Životní výročí 13 000,-

Pracovní výročí  5 000,-

Ukončení pracovního poměru 4 500,-

Dětské rekreace 1 500,-

Narození dítěte  1 500,-

Soc. výpomov v nemoci  3 000,-

 

  • Pojištění KOOPERATIVA:

Pojištění skončilo: Stráňava Petr, Gräczer Adam, Nytra Jaromír, Bjaček Daniel, Klímková Eva, Majkus Radek, Maňák Petr, Součková Zuzana, Molata Tomáš, Štěrbová Pavla, Freithová Helena,

Pojištění končí v dubnu: Svoboda Lukáš, Veselá Libuše, Hrbáč Ladislav, Prokop Tomáš, Daněk Tomáš, Makropolusová Kateřina, Nelhybel Jiří, Engliš Aleš, Englišová Helena, Franková Ivana, Klečka Antonín, Kubala Ladislav, Dembiňáková Barbora, Gabisová Božena, Musilová Helena, Šemberová Lena, Syslo David, Lubojacká Jana, Tarkanič Michal

 

Za své pojištění si člen ručí sám, dokladem o zaplacení, toto upozornění je pouze informativní.