Informátor ZV OSŽ Ostrava č. 3

  • FKSP Správy železnic – stále nedošlo k podpisu ze strany ADP, není možné čerpat

          SF ČD – zatím v rámci RP ZAP Ostrava nelze čerpat

         SF CARGO – schváleny centrální zásady, předpoklad čerpání na PJ (OPŘ) od konce března

          (v případě změny napíšu členům na @)

 

  • Sport oblast Olomouc – Akce železničního sportu začínají letos od 1. dubna. Zásadní novinkou je přihlašování na všechny sportovní akce prostřednictvím elektronického portálu https://www.railsport.cz/. Volnočasových aktivit se zaměstnanci Správy železnic budou moci účastnit pouze jsou-li členové OSŽ, protože zatím není dohoda na čerpání z FKSP SŽ. Naše ZO zastupují a sporty pořádají p. Marcela Hellerová, p. Jarmila Janošová a p. Jana Šablaturová.

(v příloze zasílám pozvánku na badminton v Ostravě – přihlášky můžete i elektronicky na https://www.railsport.cz/udalosti/oblastni-turnaj-zeleznicaru-v-badmintonu-ostrava)

 

  • BOZP – podařilo se nám doplnit komisi BOZP, kterou vede p. Martin Juřík i na něj se můžete obrátit o radu, pomoc v této oblasti. V této době probíhají pravidelné prohlídky BOZP na pracovištích.

 

  • Přílohou informátoru pozvánky na akce: Kolem s kolem, podzimní zájezd Polsko a bývalé NDR, badminton v Ostravě, průzkum zájmu TATRY……

 

  • Stále jsou zde projednávány náročné profese a s nimi spojený odchod do předčasného důchodu. OSŽ vypracovalo prezentaci s názvem Metodika určování „náročných profesí“, jejíž součástí je i tabulka, která má za cíl specifikovat, o které pracovní pozice se jedná. Především jsou to samozřejmě zaměstnanci zařazení do 4. a 3. kategorie rizika a dále zaměstnanci dráhy a drážní dopravy, na které se vztahuje NV 589/2006 Sb.

 

  • Novinky z oblasti MPSV můžete sledovat i na našich webových stránkách https://oszostrava.cz/
  • Našim členům vyplaceno:

 

         Životní výročí – 19 300,-

        Narození dítěte – 1 500,-

       Soc. výpomoc v nemoci – 6 000,-

       Ukončení PP – 1500,-

      Pracovní výročí – 18 000,-

 

Pojištění KOOPERATIVA:

Pojištění skončilo: Vysloužilová Dagmar, Zientková Iveta, Fuček Michal, Kohut Dominik, Ruszová Iveta, Turoň Martin, Podžorná Alena, Harazimová Zuzana, Salaba Jiří, Hanusová Anna, Demko Jan, Kryka Robin, Petrovský Aleš, Vavroš Jakub, Valová Alena, Hoferek Igor, Chrobok Richard, Getvert Radomír, Vaněrková Jana, Sušilová Zdeňka,

Pojištění v březnu končí: Kubovský Tomáš, Lísková Romana, Houdek Milan, Lipková Milada, Kolaříková Renata, Stehlíková Jana, Peslarová Patricie, Koloničná Eva

V první pol. dubna končí: Petrušková Jana, Majkus Radek, Svobodová Miroslava, Nytra Jaromír, Molata Tomáš Štěrbová Pavla, Součková Zuzana, Pospíšil David, Svobodová Petra, Kumer Petr, Vařeka Richard, Novotná Anna, Kupka Tomáš, Šranková Blanka, Szafarcyk Patrik, Gaubová Karin, Holba Josef, Straňava Petr, Skládaný Vlastimil, Škulec Rostislav Wilková Hedvika, Černochová Miroslava,

 

Za své pojištění si člen ručí sám, dokladem o zaplacení, toto upozornění je pouze informativní.