Informátor ZV OSŽ Ostrava č. 2

Potvrzení k odpočtu danípro zaměstnance (členy OSŽ) Českých drah a ČD Cargo máte u nás stále k vyzvednutí (po dohodě zašleme na váš @)

Zaměstnanci Správy železnic mají potvrzení ve složce u zaměstnavatele.

> Členové v insolvenci nebo exekuci platí udržovací příspěvek 120, -Kč do konce března na ZV OSŽ Ostrava. Po skončení nás prosím informujte.

> Komise BOZP při ZV OSŽ Ostrava – zvolen nový předseda p. Martin Juřík.

Dosavadní předsedkyně Miroslava Hojgrová- Pröllová, odstoupila ze zdravotních důvodů zfunkce předsedy.

> Jak bude fungovat sociálnífond a FKSP u zaměstnavatelů je zatím v řešení.

> Vměsíci lednu OSŽ členům vyplatilo:

životní výročí 10x — celkem 16 000,-

pracovní výročí 8x celkem 8 000-,

návratná soc. výpomoc 10 000,-

v nemoci 7x celkem 7 000,-,

ukončení PP V 4x— 6 000,

spoluúčastpři plnění pojištění Ix 500,-.

nevratná so. výpomoc Ix 5000,-

> Ustředí OSŽ na návrh představenstva rozhodlo o připojení se OSŽke společné protestní akci zemědělců a Asociace samostatných odborů (ASO), která se uskuteční v pondělí 19. února 2024 v Praze.

 

Prohlášení  k protestní akci 19. února 2024

Další informace ASO na adrese: https://www.odbory.info/

Informace k protestní akci zemědělců: https://myzemedelci.cz

Hlavními důvody protestujsou, z pohledu ASO-OSŽ, mediálně prezentovaný záměr některých představitelů vládní koalice zapracovat do zákoníku práce pro zaměstnavatele možnost dát výpověď z pracovního poměru zaměstnancům i bez uvedení důvodu a dále také neřešení problematiky důchodu zatížených profesí v rámci vládní důchodové reformy, která navyšuje důchodový věk a výrazně zhoršuje podmínky pro odchod do předčasného důchodu.

Po čerstvých zkušenostech z průběhu projednávání vládního ozdravného balíčku veřejných financí v Parlamentu ČR jsme přesvědčení, že je nutné jasně veřejně vyjádřit své výhrady k návrhům legislativních změn dříve, než je vláda či ministerstvo postoupí do poslanecké sněmovny. Důležitým principem je také důraz na vzájemnou odborovou solidaritu.

Hlavním centrem akce bude shromáždění na Malostranském náměstí v Praze v pondělí 19. února 2024, kde od 15. hodiny proběhnou vystoupenípředstavitelů protestujících.

Vpřípadě Vašeho rozhodnutí zúčastnit se demonstrace proto prosím kontaktujte svoji předsedkynVpředsedu ZO OSŽ.

Poiištění KOOPERA TIVA:

Pojištění skončilo: Mitášová Nikol, Vaněrka Antonín , Veselý Petr, Bierský Evžen, Glovčíková Miloslava, Badalová Jana, Tomanová Marcela,Holešová Ladislava, Školová Vladimíra, Rojíčková Daniela, Sýkorová Lenka, Kalinová Lenka,Střalková Lenka,Hvizdoš Jiří, Dáňová Naděžda,Reclík Karol,Kulichová Petra, Skarková Darina,Kociánová Marcela, Kratochvílová Petra,Bohušová Jitka,Marosz Igor,Pekarová Bohdana, Kuderová Lenka, Tomčala Jan, Pajkoš Josef,Pajkošová Kamila, Kryková Iveta,Juřík Martin, Foltýnová Stanislava,Smílek Tomáš.

Pojištění končí: Kraus Blahoslav,Sikora Jakub, Pavelka Jakub, Janošová Jarmila, Klimeš Libor,Szantovský Antonín,Botorová Zuzana, Puczková Anna,Dordová Veronika, Homoky Milan, Večeřová Hana, Brežina Pavel, Grebeňová Klára,Ranný Tomáš, Melichárek Petr, Gajdoš Roman, Hunze Petr, Kupka Tomáš, Směták René, Puczok Jan, Hladký Michal , Škoda Antonín, Hrbáčková Dana, Zgut Petr, Voškerušová Eva,Jamková Monika,Nováková Anna, Wawraczová Monika, Galuška Vladimír,Pinkava Radek, Kolodziejczyk Jakub, Machálková Alena, Bezecný Jiří.

(platbu lze i na účet 164 372 0399/ 0800, VS 20007 https://oszostrava.cz/poiisteni/)

Za své poiištění si člen ručí sám, dokladem o zaplacení, toto uvozornění ie pouze informativní.