Informátor ZV OSŽ Ostrava č. 1

K vyzvednutí – potvrzení 0 zaplacení členských příspěvků za rok 2022 pro odpočet daně, mají zaměstnanci RP ZAP Ostrava OROD Východ, RSM, ČD Cargo, GŘ ZAP na závodním výboru. Zaměstnanci Správy železnic mají formulář přiložen v tiskopise u mzdových účetních.

Dar k Vánocům – ( kaprovné) k vyzvednutí do konce ledna.

Informace pro členy v insolvenci: Do konce března je potřeba uhradit udržovací příspěvek ve výši 120,-Kč. V opačném případě bude členství ukončeno a tím zaniká i pojištění. Pokud nejsou strženy příspěvky vinou exekuce se platba provádí měsíčně na ZV OSŽ Ostrava.

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava na rok 2023. Změna ceny za pobyt na RZ Skrbovice a RZ Prostřední Bečva.

Nové webové stránky ZO OSŽ Ostrava budou spuštěny koncem ledna.

 

Dle Zásad hospodaření OSŽ bylo vyplaceno:

  • Příspěvek v nemoci: 11×1000,-Kč
  • Dar při odchodu do důchodu a ukončení PPV: 17 x1500,-Kč
  • Dar pro seniory při životních výročích: 10×300,-Kč
  • Životní výročí 50,55,60: 23×1000,-Kč
  • Pracovní výročí: 20let 3×500, 25let :1×700,-Kč, 30 let: 6×1000,-Kč 35 let: 22×1500,-Kč, 40let: 1×2000,-Kč,
  • Příspěvek na školení: 3×300,-Kč Příspěvek na dětské rekreace: 2×500,-Kč Nevratná sociální výpomoc: 5000,-Kč
  • Spoluúčast při plnění pojištění: 500,-Kč Dar při narození dítěte: 1×1500,-Kč

 

Akce přílohou: zájezd Alsasko, Bádensko-Wuntenbersko a Porsche Stuttgart, (posledních 8 volných míst), Ostravice s výšlapem na Lysou Horu.

 

Pojištění KOOPERATIVA:

Pojištění skončilo: Janků Hana, Sýkorová Lenka, Střalková Lenka, Kalinová Lenka, Daňová Naděžda, Marosz Igor, Damek Petr, Jakůbek Martin, Ruszová Iveta, Holešová Ladislava, Rogulská Iveta, Romanová Lenka , Kusová Renáta, Hvizdoš Jiří, Holibcová Lenka, Macháčková Renáta, Cindričová Zdeňka, Škrobáková Blažena, Grohmanová Alena,Češek Ivan, Machálek František, Fialka Zdeněk, Waloczek Milan, Zajíc Petr, Gurecký Lubomír, Kudělková Stefania, Dostálková Alice, Hanzelka Josef; Hanzelková Lenka, Sýkorová Eva,Legáth Petr.

Pojištění končí: Furmančík Luděk, Dudík Josef, Doláková Renáta, Parisová Šárka Staníčková Miroslava, Mališková Marta, Podlesná Jarmila, Klosová Stanislava, Vokáč Radek, Maroszová Sylvie, Aristotelisová Marcela, Zlámalová Jarmila, Chmelík Petr, Chmelíková Jana, Fiedor Jan, Lipowski Ladislav, Turek Marian, Kullová Libuše, Tomanová Marcela, Zavacký Slavomír.

Za své pojištění si člen ručí sám, dokladem o zaplacení, toto upozornění je pouze informativní.

 

Za OSŽ Ivana Strbačková