Informátor ZV OSŽ Ostrava č. 1

 

 

  • dne 23. ledna od 14.00 na Skladištní v Ostravě pořádáme konferenci ZO OSŽ Ostrava, na programu: schválení Zásad hospodaření, rozpočet na rok 2024, zprávo o činnosti a hospodaření v roce 2023. Pozvání přijali zástupci vedení OSŽ předseda p. Martin Malý, předseda PV Cargo p. Radek Nekola, předseda PV Správy železnic p. Petr Štěpánek, předseda PV ČD p. Štěpán Lev a jiní.

         Pokud máte zájem se zúčastnit kontaktujte předsedu, p. Lomnančiková 737 433 378 nebo místopředsedu   p. Strbačková 737 247 777            do konce týdne.

  • Kaprovné vydáváme do konce ledna, po tomto datu již nelze. Vstupenky na CINESTAR k vyzvednutí p.Harazimová, p. Šimková, p. Komárek,p. Dudek, p. Linzer, p.Oszelda – prosím potřebujeme uzavřít účetnictví 2023
  • zatím nevíme, jak bude fungovat sociální fond a FKSP u zaměstnavatelů, máme proto pozastaveny všechny akce do konce března, plánovaný ples je zrušen a pokud to půjde uspořádáme v DK Poklad DEN ŽELEZNIČÁŘŮ.
  • členové v insolvenci nebo exekuci platí dle Stanov OSŽ 120 Kč na rok udržovací příspěvek. Tito členové uhradí částku do konce března 2024 na ZV OSŽ Ostrava. Po ukončení insolvence nebo exekuce nás informujte
  • potvrzení k odpočtu daní pro zaměstnance (členy OSŽ) Českých drah a ČD CARGO od ledna k vyzvednutí na ZV OSŽ Ostrava (po domluvě lze poslat i na váš @). Zaměstnanci Správy železnic budou mít ve složce u zaměstnavatele.
  • Katalog TRAVEL již nabízí rekreace, s dotací je možné si objednat prozatím zaměstnancům ČD Carga https://www.cdtravel.cz/ind.html#/, ostatní jsou zatím v řešení a budou se postupně uvolňovat, raději sledujte.

  Členům OSŽ nabízíme zvýhodněné rekreace (i vnuk, vnučka) v našich objektech https://rekreaceosz.cz/.

  • Jak postupovat při mimořádné události v dopravě. V souvislosti s výkonem práce, zejména v železniční dopravě, může dojít k mimořádným událostem (dále jen MU), ve kterých je zaměstnanec bezradný.Za účelem ochrany práva a oprávněných zájmů členů OSŽ v souvislostech s těmito MU doporučujeme mít na paměti: V případě Vaší účasti na závažné MU v železniční dopravě neprodleně využijte tzv. krizovou linku OSŽ, jejíž telefonní číslo je:

602 262 544 (nebo v aplikaci, moje osž  ,, s.o.s.“)

 Zde se Vám vždy dostane prvotních základních rad, jak postupovat. V případě jakékoliv MU není nikdo povinen vypovídat o předmětné skutečnosti ihned na místě nebo po bezprostředním skončení směny, pokud se subjektivně necítí být takové výpovědi schopen. Po vzniku MU se může kdokoliv, kdo je bezprostředně zainteresován na MU, nechat vystřídat ve směně. Podrobně na https://www.osz.org/index.php/pravni-poradna

Pojištění KOOPERATIVA:

Pojištění skončilo: Dubský Petr, Halíček František, Mitášová Nikol, Vaněrka Antonín, Veselý Petr

Pojištění končí: Mráz Karel, Walach Pavel, Kavka Bohuslav, Doláková Renata, Dudík Josef, Klosová Stanislava, Aristotelisová Marcela, Zajíc Petr, Zlámalová Jarmila, Tomášková Dagmar, Chmelík Jan, Chmelíková Jana, Janků Hana, Fialka Zdeněk, Švondrk Aleš, Waloczek Milan, Dostálková Alice, Češek Ivan, Čimbora Vladimír, Lagáth Petr, Kudělková Štefánie, Lukaštík Aleš, Pastorek Pavel, Berger Vladimír, Nádvorník Robert, Přendík Jaroslav, Hrib Jan, Ščepka Ladislav, Bierský Evžen , Staníčková Miroslava, Mališková Marta, Podlesná Jarmila, Klosová Stanislava, Aristotelisová Marcela, Zajíc Petr, Zlámalová Jarmila, Tomášková Dagmar, Theuer Karel, Chmelík Jan, Chmelíková Jana, Švondrk Aleš, Lipowski Ladislav, Turek Marian, Kullová Libuše, Tomanová Marcela

Za své pojištění si člen ručí sám, dokladem o zaplacení, toto upozornění je pouze informativní.                                                          

Za OSŽ Ostrava Blanka Lomnančiková