Informátor ZV OSŽ Ostrava č. 2

Informátor ZV OSŽ Ostrava č. 2

Nové webové stránky ZO OSŽ spuštěny, nová adresa https://oszostrava.cz/

Upřesnění: členové v insolvenci nebo exekuci platí dle Stanov OSŽ 120 Kč na rok(10 kč měsíčně) udržovací příspěvek. Tito členové uhradí částku do konce března 2023 na ZV OSŽ Ostrava. Po ukončení insolvence nebo exekuce nás informujte, případný přeplatek bude vrácen.

Pokud budete potřebovat sepsat žádost, změnu nebo výjimku vůči zaměstnavateli, zavolejte, stavte se a pomůžeme.

Zástupci OSŽ informovali ministra dopravy, že v rámci probíhajících příprav  důchodové reformy, které v současné době mediálně prezentuje zejména místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí pan Jurečka,  bude OSŽ navrhovat rozšíření možnosti dřívějšího odchodu do starobního důchodu bez sankcí, obdobně jako je to od  letošního roku možné u zdravotních  záchranářů a podnikových hasiči, případně jiným vhodným způsobem, také pro další náročné profese na železnici s vysokou zátěží organismu. Současně zástupci OSŽ požádali ministra dopravy o podporu těchto návrhů ve prospěch železničářů při projednávání důchodové problematiky na úrovni vlády ČR.

Odkaz na celý článek: https://www.osz.org/ Z jednání představenstva OSŽ 7.2.2023

Jak postupovat při mimořádné události v dopravě. V souvislosti s výkonem práce, zejména v železniční dopravě, může dojít k mimořádným událostem (dále jen MU), ve kterých je zaměstnanec bezradný a kdy se může následně z nevědomosti a neznalosti dopustit některých chybných kroků. Za účelem ochrany práva a oprávněných zájmů členů OSŽ v souvislostech s těmito MU doporučujeme: V případě Vaší účasti na závažné MU v železniční dopravě neprodleně využijte tzv. krizovou linku OSŽ, jejíž telefonní číslo je:  

                                                    602 262 544 (nebo v aplikaci, moje osž“ s.o.s.)

Zde se Vám vždy dostane prvotních základních rad, jak postupovat. V případě jakékoliv MU není nikdo povinen vypovídat o                předmětné skutečnosti ihned na místě nebo po bezprostředním skončení směny, pokud se subjektivně necítí být takové výpovědi                    schopen. Po vzniku MU se může kdokoliv, kdo je bezprostředně zainteresován na MU, nechat vystřídat ve směně. Podrobně na  https://www.osz.org/index.php/pravni-poradna

Pro členy OSŽ nabízíme výhodné pobyty a rekreace: https://rekreaceosz.cz/

 Akce ZO OSŽ Ostrava

Ples železničářů 17.3.2023 v DK Poklad Ostrava Poruba,

Divadlo KD Petra Bezruče Havířov 19.4.2023, Sirény na cestách“,

Olympic 60 12.8.2023 Loděnice Děhylov,

 zájezd Karlovy Vary 23. -26.5.2023,

 bowling Krnov 21.4.2023 a badminton Krnov 4.3.2023,

 Festival Na Rychtě 2.9.2023 Úvalno.

 

Pojištění KOOPERATIVA:

 Pojištění skončilo: Vokáč Radek, Marosz Igor, Ruszová Iveta, Kusová Renata, Škrobáková Blažena, Sýkorová Eva, Furmančík Luděk,

 Pojištění končí (14.-28.2): Matušková Hana, Homoky Milan, Smílek Tomáš, Gajdoš Roman, Foltýnková Zuzana, Sikora Jakub, Hinze Petr, Stráňava Petr, Dordová Veronika, Pyszková Anna, Směták René, Hulínová Klára, Večeřová Hana, Brežina Pavel, Janošová      Jarmila, Melichárek Petr, Puczok Jan, Hanusová Anna, Hladký Michal, Zgut Petr, Voškerušová Eva, Škoda Antonín, Hrbačková Dana,    Gräczer Adam, Wawraczová Monika, Frýdlová Kateřina, Galuška Vladimír, Kolodziejczyk Jakub

Pojištění končí (1. – 10.3.): Johnová Zdeňka, Mikunda Antony, Darida Skarková, Turoň Martin, Svobodová Miroslava, Zientková Iveta, Nytra Jaromír, Podžorná Alena, Dratvová Jana, Sokolová Martina, Herman Stanislav, Rybařík Ivan, Kakalejčíková Jana, Salaba Jiří, Petrová Margita, Labudková Zuzana, Lazarová Marcela, Skřička Zbyněk, Ruta Ondřej, Pivko Jiří, Pospíšil Jan, Demko Jan, Kopecká Božena, Paková Andrea, Nohel Martin

 

Za své pojištění si člen ručí sám, dokladem o zaplacení, toto upozornění je pouze informativní.

 

Za OSŽ Ostrava Blanka Lomnančiková